Vloženo: 02.03.2020
Datum události:
18.02.2020
Vloženo: 30.01.2020
Datum události:
18.02.2020

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi BD Hlavní třída 569, která se koná dne 18.2. 2020 v 18.00 hodin, ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Program:
Projednání plánovaných oprav a úprav prodejny masa a uzenin připravované nájemcem firmou Slezské uzeniny s.r.o.

1. Zahájení
2. Informace zástupců firmy o rozsahu a způsobu provádění úprav, technická řešení a další
3. Diskuse, dotazy a odpovědi
4. Návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu
5. Usnesení- přehled požadavků a připomínek
6. Závěr

Zve předseda představenstva BD

Vloženo: 20.06.2019
Datum události:
20.06.2019
Vloženo: 20.05.2019
Datum události:
10.06.2019

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi BD Hlavní třída 569, která se koná dne 10. 6. 2019 v 18.00 hodin, ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti a hospodaření BD
4. Zpráva KK BD
5. Projednání plánů oprav na rok 2019 a výhled na rok 2020
6. Organizační
8. Diskuse
9. Závěr

Zve předseda představenstva BD

Případnou neúčast oznamte místopředsedovi BD p.Jeřábkovi-tel.60468106
nebo předsedovi BD Ing. Gajdovi na tel. 603844693.

Vloženo: 11.07.2018
Datum události:
07.11.2018
Vloženo: 17.06.2018
Datum události:
27.06.2018

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi BD Hlavní třída 569, která se koná dne 27.6.2018 v 18.00 hodin, ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Program:

1.Zahájení
2.Volba mandátové a návrhové komise
3.Zpráva o činnosti a hospodaření BD
4.Zpráva KK BD
5.Projednání plánů oprav na rok 2018 a výhled na rok 2019
6.Organizační
a/Informace o opravě fasády
b/Informace o GDPR v podmínkách BD
c/Informace o záměru firmy Těšínské jatky s.r.o.
8.Diskuse
9.Závěr
Zve předseda představenstva BD

Vloženo: 20.11.2017
Datum události:
20.11.2017
Vloženo: 14.06.2017
Datum události:
28.06.2017

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi BD Hlavní třída 569, která se koná dne 28.6.2017 v 18.00 hodin, ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Program:

1.Zahájení
2.Volba mandátové a návrhové komise
3.Zpráva o činnosti a hospodaření BD
4.Zpráva KK BD
5.Projednání plánů oprav na rok 2017 a výhled na rok 2018
6.Organizační
a/ Informace o průběhu opravy fasády
b/ Projednání žádosti firmy Šichnárek
8.Diskuse
9.Závěr
Zve předseda představenstva BD

Vloženo: 06.06.2016
Datum události:
22.06.2016

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi BD Hlavní třída 569, která se koná dne 22.6.2016 v 18.00 hodin, ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Vloženo: 04.07.2017
Datum události:
04.07.2017

Vážení členové ,členská schůze,která se konala 28.6.2017 přijala a schválila následující dokumenty,kterými se bude řídit představenstvo ve složení
předseda představenstva Ing.Karel Gajda
1.místopředseda Kamil Jeřábek
2.místopředseda Karla Gajdadzisová
předsedkyní KK Ing.Dagmar Vavrečková

Vloženo: 09.06.2015
Datum události:
09.06.2015

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi BD Hlavní třída 569, která se koná dne 24.6.2015 v 18.00 hodin, ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Program:

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Bytové družstvo Hlavní třída 569 | Webové stránky pro bytová družstva

Chyba

Chybová zpráva

  • Zadaný soubor temporary://fileXat2Pm nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://filesXUcY3 nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://filed0fk7K nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://fileaFK0gs nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.