Vloženo: 01.01.2023
Datum události:
25.01.2023

Pozvánka
na členskou schůzi

Předseda představenstva družstva Bytové družstvo Hlavní třída 569, IČ: 253 81 041, se sídlem Ostrava, Poruba, Hlavní třída 568/71, PSČ 708 00 (dále jen „Bytové družstvo“) svolává členskou schůzi Bytového družstva, která se bude konat:

dne 25. 01. 2023 v 17:00 hodin v sídle Společnosti BKK Legal s.r.o., Sokolská třída 871/6, 702 00 Moravská Ostrava za účasti advokáta Mgr. Petra Knittla a JUDr. Radima Dudy, který její průběh osvědčí notářským zápisem.

Pořad zasedání:

Vloženo: 30.11.2022
Datum události:
14.11.2022
Vloženo: 30.10.2022
Datum události:
14.11.2022

Pozvánka
na členskou schůzi Bytového družstva Hlavní třída 569 („dále jen BD“), která se koná dne 14. 11. 2022 v 18.00 hodin ve schůzovní místnosti domu 568/71.

Vloženo: 30.10.2022
Vloženo: 20.11.2017
Datum události:
20.11.2017

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687